Biz Kimiz

IŞİD tarafından 3 Ağustos 2014 tarihinde Şengal’de Ezidi Kürtlere yönelik bir soykırım gerçekleşmiş;hemen sonrasında da Rojava,Suriye ve Irak’ta Süryani,Ermeni,Türkmen,Şii Şabak ve kendilerinden olmayan Araplara karşı da ciddi insanlık suçları işlenmiştir.

Platformumuz IŞİD işgali ve cinsiyetçi suretlerine karşı kurtulmayı başarmış kadınların deneyimlerini dünya kadınlarıyla yerel,bölgesel ve uluslararası düzeyde paylaşarak farkındalık yaratmak,kadın örrgütlülüğünü geliştirmek ve harekete geçmek için;gerçekleşen soykırım ve insanlık suçlarını uluslararası hukuk platformlarına taşımak ve halen IŞİD’in elinde bulunan kadınlar için mücadele etmek için oluşturulmuştur.

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu,Ortadoğu’daki erkek egemen tüm cinsiyetçi formlara karşı,toplumsal eşitliği savunan,zorla alıkonulan kadınların özgürlükleri için mücadele etme kararlığında olan,kadına ve halklara karşi işlenen soykırım suçunun takipçisi olan bir kadın platformudur.